Verwerkingsverantwoordelijke:
Leonie Greven Photography, gevestigd in Zeeweg 10 te 3233CV Oostvoorne neemt de bescherming van uw gegevens ter harte, en is verantwoordelijk voor de verwerking ervan zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
Leonie Greven Photography
www.leoniegrevenphotography.nl
info@leoniegrevenphotography.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor -en achternaam
Adres
Telefoongegevens
Emailadres
Foto's vanuit fotoshoots

Gezondheid (contact mbt verloop zwangerschap/bevalling):
Leonie Greven Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen dit echter niet controleren. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen jonger dan 16 jaar om zo te voorkomen dat gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij gegevens van een minderjarige verzameld hebben, zonder ouderlijke toestemming, neem dan onmiddellijk contact op zodat wij deze kunnen verwijderen.
Leonie Greven Photography verwerkt gegevens met de volgende doelen:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leonie Greven Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Klantenadministratie
- Het afleveren van diensten.
- Het opmaken van facturen.
 -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Contactformulier:
Als u het contactformulier op de website invult of een email stuurt, dan worden deze gegevens bewaard naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email zolang nodig is voor de afhandeling daarvan

Bewaring persoonsgegevens:
Leonie Greven Photography bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je verzameld worden. De bewaartermijn is 5 jaar, tenzij wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereisen (belastingen, …).

Delen van persoonsgegevens met derden:
Leonie Greven Photography verstrekt alleen aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Leonie Greven Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leonie Greven Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Leonie Greven Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Beveiliging:
Leonie Greven Photography neemt de beveiliging van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging of openbaarmaking tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat je gegevens niet voldoende beschermd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, dan kan je contact opnemen met info@leoniegrevenphotography.nl.

Privacyverklaring

@leoniegrevenphotography.nl

Volg me op Instagram

Menu